Samman når vi højere

Velkommen!

TAASTRØM LEDELSE OG PROCESUDVIKLING (tidl. Groome.dk) er et konsulentfirma, som siden 1998 har leveret skræddersyede Indoor og Outdoor udviklingsforløb omhandlende Persontypologier og effektivitet.

 

Gennem teori, træning, opfølgning og fastholdelse, udvikles og nyttiggøres de ressourcer,

som findes i virksomheden.

 

I får:

Bedre samarbejde og større effektivitet.

 

Bedre intern og ekstern kommunikation.

 

Bedre adfærd og større trivsel.

 

Dedikerede medarbejdere, der tænker helhed.

 

Systematisk og målrettet udviklingsproces.

 

Markedsudviklingens øgede krav til større effektivitet og lavere omkostninger betyder også,

at der stilles nye krav til ledere og medarbejdere - og deres ansvarlighed i virksomheden.

 

Et målrettet fokus på hvordan vores persontyper bedst kan nyttiggøres giver større effektivitet, bedre trivsel og større videnkapital.

Vi kan hjælpe med udvikle medarbejdernes evner til at samarbejde, kommunikere og have en hensigtsmæssig adfærd.

 

Book et gratis møde og hør hvad vi kan tilbyde !

TAASTRØM LEDELSE OG PROCESUDVIKLING • Hjarsbækvej 34, Gl.Rye • 8680 Ry • Tlf.+45 58 10 52 10 / Mobil.+45 23 93 93 94
E-post: post@taastrom.dk